Εκτύπωση

Ποιοί είμαστε

H Τουριστική Πύλη της Νότιας Εύβοιας (www.southevia.gr), ανήκει στην ιδιοκτησία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τουρισμού Καρύστου.

Τη σχεδίασε, και κατασκεύασε το Ηλεκτρονικό Κέντρο Εμπορίου Tουρισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Η.Κ.Ε. "Τουριστικός Ερμής", σε συνεργασία με την εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ.

Το ΗΚΕ Τουριστικός Ερμής είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στην οποία εταίροι είναι οι ξενοδοχειακές ενώσεις Στερεάς Ελλάδας, μεταξύ αυτών καιο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουρισμού Καρύστου.
Εκτός της Τουριστικής Πύλης της  Νότιας Εύβοιας (www.southevia.gr), το ΗΚΕ Τουριστικός Ερμής λειτουργεί επίσης την Τουριστική πύλη της Στερεάς Ελλάδας (www.sterea-tour.gr, www.net-tour.gr), τις τουριστικές πύλες των νομών Βοιωτίας, (www.visit-viotia.gr), Εύβοιας, (www.visit-evia.gr), Ευρυτανίας, (www.visit-evrytania.gr), Φθιώτιδας, (www.visit-ftiotida.gr), και Φωκίδας (www.visit-fokida.gr), την Αγροτουριστική Πύλη Στερεάς Ελλάδας (www.agro-tour.gr) και  την Πολιτιστική Πύλη της Περιφέρειας (www.culture-tour.gr).Ανακοίνωση

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΡΟΚΥΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και εθνικών πόρων (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη Συμφερότερη Προσφορά για την επιλογή Συμβούλου, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου για την Ο.Ε.Σ.Π. όπως ορίζει η Πρόσκληση Α' «Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης», στην οποία περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του Συμβούλου προς τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Το τεύχος της Πρόσκλησης Α' μπορεί να προμηθευτεί ο υποψήφιος Ανάδοχος από την ιστοσελίδα του προγράμματος της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ (ΕΚΑΕ) (www.ep-katartisi.gr).

Η Πρόσκληση Α' της ΕΚΑΕ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου, όπως ορίζονται στην σχετική Πρόσκληση Α'.

Ο υποψήφιος Σύμβουλος θα παρέχει υπηρεσίες για ένα (1) έργο που θα υποβάλλει ο Σύνδεσμος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Α'. Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα ληφθεί υπόψη η τιμή μονάδας ανά επιχείρηση και ανά καταρτιζόμενο βάσει της οποίας θα προκύψει ο τελικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων έργων του Συνδέσμου.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ στην Δυτική Περιμετρική 58 Κάρυστο, θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι τις 14/03/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 01:00 μμ. Για περισσότερες πληροφορίες και αντίτυπα της Πρόσκλησης Α' της ΕΚΑΕ διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν απευθύνονται στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Δυτική Περιμετρική 58, Κάρυστος, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στο τηλέφωνο 2224025765.

Η Πρόεδρος

mobilepornxtube agiad mobile18porn amateurtubesexporn freexmobileporn hardxxxmobileporntube mobilefacetubeporn mobilefoxporn mobilefuckporn mobilehardsexporn mobilejizzsexporn mobilepornvidx mobilepornvidz mobilepornxnxxtube mobilesexteenporn mobiletaxiporn mobilexporntube mobilexxxsexporn
/** **/